. De instellingen van dit domein zijn aangepast, maar nog niet alle nameservers zijn upgedated.

Afhankelijk van de ingestelde TTL staan alle instellingen binnenkort juist

Ga verder naar http://146.148.6.190